آب آشامیدنی اکساب (غنی شده با اکسیژن)

اکساب آبی با کمترین میزان نیترات و نیتریت و سرشار از اکسیژن است. آب اکساب حداقل ۱۰ برابر بیشتر از آب جاری در منابع طبیعی یعنی چشمه سارها و آبشارها، اکسیژن دارد. این اکسیژن خوراکی به صورت مخلوط یونی فیزیکی در آب قرار دارد و پس از آشامیدن به سرعت جذب سلولهای نیازمند به اکسیژن در بدن شده و سلامتی را تقویت می کند.

اکسیژن ، دشمن سلول‌های سرطانی

سرطان یک راز نیست، امروزه ما میدانیم که زمانی یک سلول سرطانی می شود که حداقل ۶۰٪ از اکسیژن مورد نیازش را برای یک مدت زمان طولانی از دست می‌دهد. سرطان و بیماریهای خاص دیگر علتهای ثانویه بیشماری دارند ولی برای سرطان حداقل یک دلیل اولیه اصلی وجود دارد و بطور خلاصه دلیل اولیه سرطان جایگزینی اکسیژن تنفسی سلولهای بدن با تخمیر قند می باشد. دکتر وربرگ دانشمند آلمانی – برنده جایزه نوبل -و سایر دانشمندان دریافتند ، زمانی که سطح اکسیژن سلولی به زیر ۶۵٪ کاهش پیدا می کند ، دیگر آنزیمهای تنفسی سلولها که وظیفه تولید انرژی را بر عهده دارند و به صورت هوازی تنفس می کنند، می‌میرند.

خرید آب غنی شده با اکسیژن اکساب مساوی با اکسیژن رسانی بیشتر به سلول‌های بدن

این محصول حاصل تزریق اکسیژن طبی با خلوص ۹۹٪ در آب و یک پیوند یونی و فیزیکی می‌باشد. اکسیژن در این محصول از راه مخاط دهان و دستگاه گوارش جذب بدن می‌شود و باعث اکسیژن رسانی بیشتر به سلول‌های بدن می‌گردد.

مزایای نوشیدن آب غنی شده از اکسیژن در بهبود سوخت و ساز بدن

۱۰ برابر اکسیژن بیشتر نسبت به سایر آب‌ها

اُکساب آبی است بدون نیتریت و با حداقل نیترات و کمترین میزان سدیم، دارای نرمال‌ترین عناصر طبیعی و سرشار از اکسیژن. به عبارت دیگر اُکساب حداقل ۱۰ برابر بیشتر از با کیفیت‌ترین آب‌های طبیعت یعنی چشمه‌سارها و آبشارها اکسیژن دارد.

اثر اکسیژن بر فعالیتهای اعضای تناسلی

از نظر درشت و ریزبینی تشریحی (اناتوموهیستولوژی)ساختمان عضو تناسلی مرد به صورت یک عضو اسفنجی با فضاهایی برای ذخیره خون،تارهای قابل ارتجاع،ماهیچه های صاف ونیز اعصاب و عروق خونی ساخته شده که نقش مهمی در تحریک و فعالیت و تناسلی مرد ایفا می کنند.

در اثر جمع شدن مقدار زیادی خون در فضاهای اسفنجی(به ویژه خون سیاهرگی) و تحت تاثیر اعصاب پاراسمپاتیک که به باز شدن عروق می انجامد،به نحو بهتر و موثرتری خون رسانی در عضو انجام می شود.

از ناجا که پس از مصرف آب غنی شده با اکسیژن،بالا رفتن فشار سهمی اکسیژن در خون قابل اندازه گیری بوده و مورد تایید قرار گرفته ،بنابراین در این مرحله الت تناسلی به یک خون گیری مطلوب و مناسب در نتیجه تامین بهتر اکسیژن دست یافته که نتیجه ان در پایان ،بهبود عملکرد و موثرتر شدن فعالیت عضو تناسلی را در بر خواهد داشت.

پژوهشگران دانشگاه بوستون گلد اشتاین بر این باورند که تحریک الت تناسلی مرد در اثر مونو کسید ازت انجام میگیرد.مونو اکسید ازت حالت ارامش و باز شوندگی به عروق خونی داده و بهتر شدن گردش خون و اکسیژن رسانی به عضو را تقویت می کند.در چنین حالتی ، نسبت خون اورده شده به عضودر ارتباط با خون برده شده از عضو، به نفع اورنده تغییر نموده به طوری که یک ازدیاد حجم خونی و در نتیجه ازدیاد فشار در الت به وجود می اورد .

نتیجه این فعل و انفعال ،منجر به تجمع و تراکم خون به ویژه در بخش اسفنجی الت تناسلی همراه با بالا رفتن مقدار اکسیژن در ان (یعنی خونی که با اکسیژن غنی شده ) می گردد.که می تواند سبب تحریک و فعالیت الت تناسلی برای مدت زیادتری شود

منبع : کتاب دانش پزشکی در هزاره سوم

تالیف :پروفسور دکتر ابوالقاسم پاکدامن