تهران

 جذب اکسیژن و افزایش فشارسهمی آن پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن

21/بهمن/1398 عمومی

جذب اکسیژن و افزایش فشارسهمی آن پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن : جذب اکسیژن محلول در آب به روش فیزیکی پس از نوشیدن آب غنی شده با آن از راه مخاط دهان و دستگاه گوارش به صورت اسمز و دیفوزیون به سبب ساختار آناتوموفیزیولوژی مخاط مزبور، به ویژه روده ها به خوبی انجام می گردد. در اینجا در کنار عوامل مختلف، میتوکندری های سلول های روده به عنوان یکی از مصرف کنندگان اصلی اکسیژن و همچنین رسپتورهای اکسیژن در پوسته سلول نقش اساسی دارند. پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن این اکسیژن از یک طرف از راه مویرگهای مخاط دهان جذب شده و از جانب دیگر توسط روده گرفته شده و از راه ورید با وارد کبد و سپس گردش خون شده و بدین ترتیب بافت و یا عضو مورد نظر از راه خونی با اکسیژن تغذیه می شود .

 جذب اکسیژن و افزایش فشارسهمی آن پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن خرید آب غنی شده با اکسیژن اکساب

بعد از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن چه اتفاقی در بدن می افتد؟

افزایش میزان فشار سهمی اکسیژن در خون پس از اکسیژن درمانی خوراکی (POT) بر اساس روش پروفسور پاکدامن ، حدود ۵ دقیقه پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن، افزایش میزان فشار سهمی اکسیژن در خون سیاهرگی قابل تشخیص و اندازه گیری می باشد. همین طور زمان بهره وری از این اکسیژن در بدن نسبت به اکسیژن درمانی استنشاقی طولانی تر بوده و عملکرد آن نیز تثبیت می گردد.


علائم کمبود اکسیژن خون


مزایای خرید آب غنی شده با اکسیژن اکساب در بدن چیست؟

 افزایش فشار سهمی اکسیژن در خون پس از مصرف اکسیژن درمانی خوراکی

حدود ۵ دقیقه پس از آشامیدن یک سوم لیتر آب غنی شده با اکسیژن با غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر، فرد مورد آزمایش در یک فضای بسته با مقدار اکسیژن کم، زیر نظر و آزمایش بود. "

در شخص مورد آزمایش، کاهش زیاد فشار سهمی اکسیژن قابل اندازه گیری بود.

بررسی های ما نشان دهنده اثرات برجسته ای در ارتباط با اکسیژن درمانی خوراکی می باشد که در زیر به چند مورد از آنها اشاره می شود:

هر چه فشار سهمی اکسیژن کاهش بیشتری داشته باشد یعنی در بدن نیاز بیشتری به اکسیژن احساس شود اثر اکسیژن درمانی خوراکی بارزتر می گردد.

گرفتن و جذب اکسیژن از راه مخاط دهان و دستگاه گوارش، به سرعت یعنی در زمانی حدود۵ دقیقه پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن انجام می گیرد.

طولانی بودن زمان بهره بری از اکسیژن درمانی خوراکی در مقایسه با اکسیژن درمانی استنشاقی

اندازه گیری فشار سهمی اکسیژن از راه پوست پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن :

در ۲۰ نفر افراد سالم مورد آزمایش (۱۳ مرد و ۸ زن) فشار سهمی اکسیژن قبل و ۵ دقیقه پس از مصرف نیم لیتر آب غنی شده با اکسیژن از راه پوست (Transcutane) اندازه گیری شد و نتایج به دست آمده ثبت گردید.

[caption id="attachment_808" align="aligncenter" width="661"] جذب اکسیژن و افزایش فشارسهمی آن پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن خرید آب غنی شده با اکسیژن[/caption]

آب غنی شده با اکسیژن اکساب شاب

شرح حال در یک شخص ۵۳ ساله سالم که در اینجا مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته، وضع عمومی و تغذیه ای وی خوب بود.

در این فرد، میزان فشار سهمی اکسیژن از راه پوست قبل و بعد از نوشیدن ۲۵۰ میلی لیتر آب غنی شده با اکسیژن اندازه گیری شده غلظت اکسیژن آب غنی شده با اکسیژن در این آزمایش ۵۰ میلی گرم در لیتر بود. در آزمایش انجام شده موارد زیر مورد توجه قرار گرفت و به دقت رعایت و کنترل گردید.

۱- اندازه فشار سهمی اکسیژن در خون پیش از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن برابر با ۵۲ میلی متر جیوه اندازه گیری و ثبت گردید.

۲- افزایش فشار سهمی اکسیژن از ۵۲ میلی متر جیوه به ۸۰ میلی متر جیوه، ۶ دقیقه پس از نوشیدن مقدار 250 میلی لیتر آب غنی شده با اکسیژن، با اندازه گیری از راه پوست تعیین و ثبت گردید.

٣- تكرار نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن، توسط شخص مورد آزمایش باکمیت و کیفیت بار نخست بعد از 10 دقیقه

اندازه گیری فشار سهمی اکسیژن از راه پوست پس از ۱۰ دقیقه نشان دهنده افزایش فشار سهمی اکسیژن از ۸۰ به ۸۴ میلی متر جیوه (mmHg) بود.

۵- برای سومین بار نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن به مقدار قبل و اندازه گیری فشار سهمی اکسیژن بعد از 30 دقیقه که رقمی بین 74تا83 میلی متر جیوه (mmHg) بود، یعنی در عمل با نوشیدن با رسوم آب غنی شده با اکسیژن افزایشی در فشار سهمی به وجود نیامد.

بررسی و تجزیه تحلیل نهایی نتیجه این آزمایش نشان می دهد که، فشار سهمی اکسیژن با وجود تکرار نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن نسبت به میزان قبلی افزایش نیافته است.

این بدان معناست که در اینجا ایک حالت اشباع اکسیژن به وجود آمده که بدن دیگر نیازی به گرفتن اکسیژن اضافی ندارد، به همین سبب جذب اکسیژن کم شده و یا متوقف می گردد که دلیلی بر فعال بودن روند خود تنظیمی بدن می باشد.

[caption id="attachment_863" align="aligncenter" width="661"] جذب اکسیژن و افزایش فشارسهمی آن پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن جذب اکسیژن و افزایش فشارسهمی آن پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن[/caption]

مزایای آب غنی شده با اکسیژن برای تنفس

تنفس در اصول عبارت است از تبادل دائمی گازها بین سلول های بدن انسان با محیط اطراف خود، یعنی محیط زیست، با بیانی دیگر گرفتن و جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن می باشد.

تنفس به طور کلی به دو بخش عمده تقسیم میشود:

تنفس خارجی : ریه ها مهم ترین رابط بدن انسان با محیط زیست هستند، که با  سطحی حدود ۸۰ تا۱۰۰ مترمربع و ۳۰۰ میلیون حبابچه های ریوی مسئول جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن یعنی تنظیم محیط داخلی بدن می باشند.

تنفس داخلی: تنفس سلولی با بافتی موظف به کسب تامین انرژی از راه  اکسیداسیون مواد اصلی غذایی مانند چربیها، مواد پروتئینی و مواد قندی در میتوکندریها به عنوان تولید کننده اصلی انرژی سلول می باشند.

یک انسان بالغ، در روز ۲۳۰۰۰ بار، دم و بازدم انجام می دهد، که در این فعل و انفعال اکسیژن را گرفته و دی اکسید کربن را پس داده یا دفع می کند. با انجام عمل تنفس اضافه بر اکسیژن مواد مضر مختلفی با درجات سمیت متفاوت چون باکتری ها، ویروس ها، قارچها، مواد شیمیایی، رادیکال های آزاد و غیره، از محیط زیست گرفته شده که ضمن آسیب رسانی و مسمومیت به بخش های مهم بدن، اغلب به DNA نیز آسیب رسانده و می توانند تحت شرایطی باعث به وجود آمدن بیماری گردند.

تا زمانی که ریه ها به عنوان اعضای اصلی و صاحب صلاحیت برای تنفس خارجی، از نظر ساختاری سالم و از جهت عملکرد فعال باشند، تبادل گاز به نحو مطلوب انجام گرفته و اکسیژن مورد نیاز بدن به صورت طبیعی تأمین می شود.

 جذب اکسیژن و افزایش فشارسهمی آن پس از نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن

خرید آب غنی شده با اکسیژن اکساب بهترین هدیه برای سلامت خانواده

اکساب شاپ در حال حاضر توانایی ارسال محصول  آب غنی شده با  اکسیژن اکساب  را به تمامی نمایندگی های سراسر کشور را دارد .

ثبت سفارش  آب غنی شده  با اکسیژن اکساب در اکساب شاپ  تماس با اکساب شاپ در تمامی ساعات شبانه‌روز و هفت روز هفته امکان‌پذیر می‌باشد.

اکساب شاپ برای مشتریان عزیز 10 درصد تخفیف ویژه در نظر گرفته و ارسال درب منزل شما بدون هیچ هزینه ایی می  باشد.

اکساب شاب سفارش های مشتریان عزیز را طی یک روز کاری ارسال می کند .

آب غنی شده با اکسیژن اکساب شاپ وظیفه خود میداند در هر زمان باکس هایی که بیش از ۶ ماه از تاریخ تولید آنها گذشته باشد و یا ناقص باشند را به صورت رایگان تعویض کند.

جهت هر گونه سوال و انتقاد می توانید با شماره تلفن 09120179075 تماس حاصل فرمایید.

منبع : پروفسور دکتر ابولقاسم پاکدامن ، 1384 ،دانش و پزشکی در هزاره سوم ( آب غنی شده و دینامیزه شده با اکسیژن )

برچسب ها