چقدر آب باید در روز مصرف کنیم؟

چقدر آب باید در روز مصرف کنیم؟

چقدر آب باید در روز مصرف کنیم؟ آب ؛ این مهمترین مایع برای فعالیتهای حیاتی است و تعادل زیست محیطی را تأمین می کند. جالب اینجاست که بخش بزرگی (حدود 60 درصد) از بدن جامد ما را تشکیل می دهد. در عین حال ، در انجام بسیاری از وظایف مانند حذف سموم از بدن ، […]

ادامه مطلب

سفارش تلفنی ۰۹۱۲۰۱۷۹۰۷۵