تماس با ما

گلستان، گرگان، کیلومتر ۱۵ جاده گرگان – مشهد
تلفن: ۰۱۷۳۲۵۱۴۴۶۰ فکس: ۰۱۷۳۲۵۱۴۶۶
مدیر فروش: ۰۹۱۱۱۶۹۰۲۱۱
info@oxabshop.com