تهران

به فروشگاه اکساب شاپ تهران خوش آمدید

 

اکساب 500 میلی لیتر (طرح تابستانه)

۱,۴۴۰,۰۰۰  تومان ۱,۳۹۸,۰۰۰  تومان

اکساب 1500 میلی لیتر (طرح تابستانه)

۱,۱۴۰,۰۰۰  تومان ۱,۰۹۰,۰۰۰  تومان

اکساب 500 + 1500 میلی لیتر (طرح تابستانه)

۱,۲۹۰,۰۰۰  تومان ۱,۲۴۴,۰۰۰  تومان

اکساب ۴۰۰ میلی لیتر

۸۷,۰۰۰  تومان ۸۵,۸۰۰  تومان
مشاهده جدول قیمت بر اساس تعداد
(کاهش قیمت با افزایش تعداد)

اکساب ۵۰۰ میلی لیتر

۷۲,۰۰۰  تومان ۷۰,۹۰۰  تومان
مشاهده جدول قیمت بر اساس تعداد
(کاهش قیمت با افزایش تعداد)

اکساب ۱۰۰۰ میلی لیتر

۴۳,۲۰۰  تومان ۴۲,۲۰۰  تومان
مشاهده جدول قیمت بر اساس تعداد
(کاهش قیمت با افزایش تعداد)

اکساب ۱۵۰۰ میلی لیتر

۵۷,۰۰۰  تومان ۵۵,۹۰۰  تومان
مشاهده جدول قیمت بر اساس تعداد
(کاهش قیمت با افزایش تعداد)

اکساب ۳۳۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰  تومان ۵۸,۸۰۰  تومان
مشاهده جدول قیمت بر اساس تعداد
(کاهش قیمت با افزایش تعداد)
سفارش تلفنی ۰۹۱۲۰۱۷۹۰۷۵