TDS چیست؟

TDS چیست؟

TDS چیست؟ TDS مخفف کل مواد جامد محلول است و نشان دهنده غلظت کل مواد محلول در آب است TDS. از نمک های معدنی و همچنین مقدار کمی ماده آلی ت...

ادامه مطلب